Kontakt

Telefón, e-mail a adresa

Wolkrova 43
851 01 Bratislava

Keďže vytváram digitálne produkty, nemám trvalú pobočku, ale rad sa s vami stretneme, či už osobne v Bratislave alebo prostredníctvom videohovoru.

Fakturačné údaje

Mgr. Jozef Hurtiš
IČO · 52 172 384
DIČ · 1079418043
neplatca DPH
IBAN · SK0209000000000364186176

Registrovaný: Pod číslom OU-BA-OZP1-2019/022288-3
Okresný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-274450

Chatbot Alina