foto

Jozef Hurtiš

chatbot a web developer

Už niekoľko rokov sa venujem konverzačným UI.
Nové prístupy v tejto oblasti významne menia interakciu ľudí a strojov. Technológie sú prístupnejšie a ich používanie intuitívnejšie. Takáto interakcia má potom vplyv nielen na samotné technológie. Chcem byť vedomou súčasťou týchto zmien, a preto sa snažím nové technológie nielen používať, ale ich aj vytvárať.

Čo presne robím

Chatbot

Vytváram frontend a backend pre konverzačné aplikácie. Mám skúsenosti s návrhom logiky konverzácií, prípravou textov ako aj s integráciou na externe platformy. Hotového chatbota Vám potom môžem umiestniť na váš web prípadne Facebook messenger.

Web

Tvorba webových aplikácii podľa požiadaviek zákazníka. Návrh, realizácie, správa a optimalizácia. Pomôcť Vám dokážem nielen so základnou webovou prezentáciou, ale aj s naročnejším e-shopom.

Chatbot Alina

Kontakt

Telefón, e-mail a adresa

Wolkrova 43
851 01 Bratislava

Fakturačné údaje

Mgr. Jozef Hurtiš
IČO · 52 172 384
DIČ · 1079418043
neplatca DPH
IBAN · SK0209000000000364186176

Registrovaný: Pod číslom OU-BA-OZP1-2019/022288-3
Okresný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-274450